ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลบางละมุง   เปิดเรียนในปี พ..2480  เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดประชุมคงคา”   ใช้ศาลาการเปรียญวัดเป็นอาคารเรียน ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก คือ นายเติม  อินตา ต่อมาได้จัดสร้างขึ้นใหม่ในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบันนี้ เมื่อ 12 ธันวาคม 2491 โดยมีคณะกรรมการอำเภอบางละมุง ศึกษาธิการอำเภอ   ผู้ตรวจการประถมศึกษาพร้อมทั้ง  กำนันอำเภอบางละมุง จัดสร้างขึ้นด้วยเงินของทางราชการ

       ต่อมาปี พ..2492  ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  ในการสร้างครั้งนี้ได้รื้อของเก่าออกทั้งหมด ได้จัดสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ลงมือก่อสร้างตั้งแต่เดือนมกราคม  2492  สร้างเสร็จในเดือน ธันวาคม 2492  โดยย้ายการเรียนการสอนจากศาลาการเปรียญวัดประชุมคงคา มาเรียนที่อาคารเรียนในที่ดินปัจจุบันตั้งแต่บัดนั้น