แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2014
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 80325
Page Views 104283
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางอันธิกา อุษณีษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพวรรณ ฟูเฉลิม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบ็ญจา สุกใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐนิษา เรืองดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรนินท์ วาน ทัชซึนบรุ๊ค
ครู คศ.1

นางทัศนี วรรณทอง
ครู คศ.1

นางสาวชลนี เทพวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวเบญธสร มาทิพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนันทา ป้องสีดา
ครูผู้ช่วย

นางดรุณี ฉานุรักษ์
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ รต.สุธน อาภรณ์หิรัญยรัศ
ครูอัตราจ้าง