แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2014
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 80341
Page Views 104299
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

นางอารีรัตน์ วีระสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญญรัตน์ สีถัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนุชนาฏ อังคะนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกุญช์พิสิฏฐ์ คงนุรัตน์
ครูชำนาญการ

นางกรรณิการ์ แสงโนราช
ครูชำนาญการ

นางวรรณิภา วงศ์ศิริ
ครู คศ.1

นายนิรันดร์ มาบเมือง
ครู คศ.1

นางลัดดาวัลย์ ศรีจันทะ
ครู คศ.1

นายกฤษณะ นามใหม่
ครู คศ.1

นางสาวพจนา แจ่มจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาตยา บีดิลและ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่รต. ชนะวงศ์ สาสุนทรา
ครูผู้ช่วย

นายสุขไพศาล สุขธนารักษ์
ครูอัตราจ้าง