คณะผู้บริหาร

นายพรเลิศ เลามีชัยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน