ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 64
ทำความสะอาดห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบในบริเวณโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
ประชุมและรับการนิเทศผ่านระบบ Google Meet จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านเทคโนโลยีในการใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนหลังใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางละมุง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 63
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์กาารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบางละมุง เรื่อง การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 62
เติมบุญสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางละมุง
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 62