แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/11/2014
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 80342
Page Views 104300
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

นางวันเพ็ญ วงศาโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ บัวเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิจิตร พึ่งปาน
ครูชำนาญการ

นางประไพ พลเมืองดี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพีรณัฐ หลำสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพจนา ผ่องมณี
ครู คศ.1

นายพิสิฐชัย เลิศสมพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวสายวารินทร์ เยาวรัตน์
ครู คศ.1

นางณัฐชยา บุญธรรม
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ ศรนรินทร์
ครู คศ.1

นายมนตรี คู่คิด
ครูอัตราจ้าง