ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
     วันที่ 4 ธันวาคม  2563 นายพรเลิศ  เลามีชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายภัทร์กร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ นางสาวธนาวดี ทองอ้ม
รองผู้อำนวยการ  คณะครู  บุคลากร  ผู้ปกครองและนักเรียน  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,09:17   อ่าน 58 ครั้ง