ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ (Day Camp) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ (Day  Camp) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสุดขอบฟ้า (ปราสาทสัจธรรม)
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,09:40   อ่าน 138 ครั้ง