ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

     ตามมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิค 19 เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ดังนั้นโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการใหม่ ดังนี้
     1. เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีกำหนดระหว่างวันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 ออกไปยังไม่มีกำหนด
     2. เลื่อนการจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนที่มีกำหนดในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2563 ออกไปยังไม่มีกำหนด
     3. เลื่อนการรับวุฒิบัตรที่มีกำหนดวันที่ 30 มีนาคม 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกไปยังไม่มีกำหนด
     
     ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการใหม่เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ


โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 254 ครั้ง